truman

67 tekstów – auto­rem jest tru­man.

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lipca 2018, 21:54

modlitwa o spokój

tak jak ty nig­dy nie poz­nałeś
ko­loru swoich oczu
tak naucz i ją
nig­dy ich nie roz­pozna­wać na włas­nym ciele
gdy za­winięta w bo­les­ny całun prześcieradeł
wyszep­tu­je two­je imię
w biel­mie nocy

tak jak ty nig­dy nie poczułeś
zwiewności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 lipca 2018, 17:44

przemijanie

jej ręce nie mają imienia
choć (ktoś kiedyś)
prze­mawiał w nich poezją
przykładał sprag­nione czułości usta
śpiewał cicho
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 lipca 2018, 17:07

ulotność

rodzi­ce mówi­li - na­jod­ważniej­sza na świecie
ścis­ka­li za wątłe ramionka
całowa­li
ma­lowa­li na­wet far­ba­mi po de­likat­nej twarzy
tak by odpędzić strach
tak by miłością znów zwy­ciężyć wszystko

gdy­bym tyl­ko mógł
po­daro­wać ci każdy zmar­no­wany oddech
dziew­czyn­ko z warkoczykiem
które­go zab­rałaś na pa­miątkę w drobnych
drżących dłoniach 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lipca 2018, 18:23

mógłbym jak na słowo

w tym ciele roz­dartym obiet­nicą śmierci
przej­rzałym owo­cu wiat­ru co ni­by orzech pęka
pod na­porem dłoni lat
na jed­no two­je słowo - 
mógłbym ut­kać skrzydła ze światła
kruszejące­go na skroniach
jak ko­rona rozstań
i u zaszłego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 czerwca 2018, 04:33

kamil

wierzę
jak mógłbym nie wie­rzyć
gdy krwią słuchającą ci jestem
poezjo

z młodością uwiędłą w listopadach
co psim czu­waniem wylśniła tętno
po zim­nej stro­nie lustra

(i dom)
stru­mień w ja­kim za­nurzam wargi
ni­by przybłęda tra­wiony chorobą

a prze­cież
bliżej mi do wiatru
ciszy po burzy blednącej zmierzchem
na palcach

niż do życia które przy­nosisz
w pa­mięci powiek
bez­ludną nadzieją 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 października 2017, 13:35

z kartek zapomnianych

"Po­zos­tało piękno, jeszcze tyl­ko w pięknie możli­we jest istnienie.
Choćby to piękno miało być rozpaczą."

- W. Myśliwski

może po­winienem za­pamiętać two­je oczy
łagod­ne i współczujące
jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 września 2017, 22:38

elegia o

K. K. Baczyńskiemu

  a ty chłop­cze polski
  z bla­dością or­chi­dei ukołysanej
w źre­nicy jak os­tatni krzyk
  który ni­by pochód naj­cichszy
  upuściłeś pod krwa­wiącą pierś pożegnań

jesteś
kluczem żura­wim
uchy­lającym drzwi do błękitu
co każdej no­cy przelatuje
po­nad ok­ruchem mo­jego żalu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2017, 14:42

***

nie star­czy nadziei na drodze wie­cznych rozstań
tato
nie star­czy ser­ca do ziemi umodlonej
zduszoną raną drzew
tak nam trze­ba zostać:
ni­by amu­lety upuszczo­ne pod krzyż z uwiędłych kwiatów
co rdze­wieją os­tatnią roz­paczą lata

i tyl­ko aby za­pomi­nać piękniej niż się pamiętało
i dłonie jak pieśń za­wie­szać po­nad
mil­czącą wartę twoich nocy
nieprzebytych 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 września 2017, 15:59

wyliczanka

(z de­dykacją dla tych, którym nie dano
szansy)

za­nim zrozumiesz
że to właśnie jest ten świat w którym zamieszkasz
przyjdą do ciebie sny in­ne niż zapamiętałeś
ta­kie które nie roz­jaśniają oczu inaczej
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 lipca 2017, 11:07
truman

www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

7 sierpnia 2018, 19:27truman sko­men­to­wał tek­st Macie po­mysł jak zwol­nić [...]

7 sierpnia 2018, 19:20truman wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

3 sierpnia 2018, 14:54truman wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

3 sierpnia 2018, 12:45truman wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

3 sierpnia 2018, 12:33truman wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

17 lipca 2018, 21:57truman sko­men­to­wał tek­st modlitwa o spokój

17 lipca 2018, 21:54truman do­dał no­wy tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

11 lipca 2018, 21:54yestem sko­men­to­wał tek­st modlitwa o spokój

10 lipca 2018, 20:05$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st modlitwa o spokój