truman

50 tekstów – auto­rem jest tru­man.

***

"ubo­ga jes­tem - 
mam tyl­ko ciało"
H. Poświatowska

dla ciebie os­tatnia zi­ma
te­go ro­ku
poez­jo

co niebo samotne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 lutego 2017, 10:59

imipramina

a we mnie

jest tyl­ko pęknięte drzewo

które­mu próbuję na­dać życie
krwią
roz­dra­paną do białości

do­tykiem zbyt cichym
by nie za­pom­nieć

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 stycznia 2017, 18:16

***

"bądź przy mnie blisko
bo tyl­ko wtedy
nie jest mi zimno"

-H. Poświatowska

po­dob­no nadzieja umiera
ostatnia

nie wiem

może nie byłeś niczyją
nadzieją

kiedy za­miast imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 stycznia 2017, 19:52

***

"Wys­tar­czy tyl­ko się uśmie­chać, by uk­ryć zra­nioną duszę,
i nikt na­wet nie zauważy, jak bar­dzo cierpisz"

-Ro­bin Williams

sa­mot­ność jest świecą
za­palaną każdej łzie
tęskno­ta - ćmą co krwawi
na ustach
twoim milczeniem

mogłabyś czy­tać ciszę
z moich dłoni

wte­dy poez­ja byłaby dot­knięciem
powiek
a śmierć tylko
na­daniem imienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 stycznia 2017, 22:24

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:15

krótki wiersz o przemocy

po­wiedz ja­kie niebo
miał twój świat

za­nim zno­wu zam­knąłeś go w pięści 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2017, 10:59

***

mógłbym być wiat­rem
co ga­si światło w twoich łzach

blis­kością ja­ka dojrzewa
na krawędziach ust
którą bie­rze się w dłonie
jak ciepły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 grudnia 2016, 14:10

nowotwór

mówiłaś że naj­bar­dziej boli
kiedy nie cze­ka się już
na cud

ale na człowieka
który nie puści dłoni

na­wet po pożegnaniu

a jednak

nie pot­ra­fię do­tykać
i nie czuć
jak wiele ciebie zostaje
mi w rękach

i ocierać jej łez

gdy py­ta dlacze­go
ma­ma przes­tała śpiewać 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 grudnia 2016, 19:23

***

dla ciebie
mam ero­tyk

co może
mgłą deszczową
dot­knie two­jej szyi

za­nim na szybach
zab­liźnią się os­tatnie
ra­ny świ­tu

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 grudnia 2016, 22:45

***

nieobec­ność
twoich ust na powiekach
jest kwiatem
co przek­wi­ta mi pod skórą

w źdźble tra­wy

drżeniu płat­ka śniegu
wtu­lone­go w rzęsę
mroźnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 grudnia 2016, 20:26

truman

"Jeśli tes­ta­ment - to z liści, a pom­nik jeśli - z płomienia. " K. K. Baczyński. - www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 marca 2017, 11:32truman sko­men­to­wał tek­st sta(de)bilności

17 marca 2017, 10:32truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 19:17truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

15 marca 2017, 17:17truman sko­men­to­wał tek­st **********************************

13 marca 2017, 21:22truman sko­men­to­wał tek­st * * *