truman

60 tekstów – auto­rem jest tru­man.

***

nie star­czy nadziei na drodze wie­cznych rozstań
tato
nie star­czy ser­ca do ziemi umodlonej
zduszoną raną drzew
tak nam trze­ba zostać:
ni­by amu­lety upuszczo­ne pod krzyż z uwiędłych kwiatów
co rdze­wieją os­tatnią roz­paczą lata

i tyl­ko aby za­pomi­nać piękniej niż się pamiętało
i dłonie jak pieśń za­wie­szać po­nad
mil­czącą wartę twoich nocy
nieprzebytych 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 września 2017, 15:59

wyliczanka

(z de­dykacją dla tych, którym nie dano
szansy)

za­nim zrozumiesz
że to właśnie jest ten świat w którym zamieszkasz
przyjdą do ciebie sny in­ne niż zapamiętałeś
ta­kie które nie roz­jaśniają oczu inaczej
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 lipca 2017, 11:07

o wrodzonych wadach serca i innych chorobach

jak wiele trze­ba przeżyć
żeby dało się powiedzieć
to nic*
w ciepłej krwi z przeg­ry­zionych warg
usłyszeć mod­litwę o wodę
z dru­giego końca świata

w mil­czącym śpiewie bożych
rąk
wzras­tać śmier­cią jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:06

nie umiem pisać kołysanek

wiesz - poezję włożyłem między bajki
tam gdzie światło ogląda się
w po­toku skrzy­deł ptasich
a dob­roć w ludzkich rękach była aniołem
klęczącym jed­nym skrzydłem
u dziecięcych po­wiek drżących barwą chleba

i może tyl­ko ty­le zostało
(choć ty­le by żyć)
zalśnić pod roz­wianym pom­ni­kiem
człowie­czej łzy
i żalem jak spa­lona róża spłynąć
do jas­nych dłoni sple­cionych w sen
które­go nie scałuje żaden ból
i żad­na miłość 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:28

***

być zmierzchem
co klęka pod ołtarzem dni
jak ran­ny ptak
szu­kający trze­potu skrzy­deł
w ludzkich sercach

na­sionem w pier­si ziemi
które roz­kwit­nie drzewem
pod­trzy­mującym niebo
jak perłę
w ko­ronie two­jej
zwyczajnej
codzien­nej miłości

* mamie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 maja 2017, 21:24

krótki wiersz o spóźnieniach

odkąd nikt nie zdążył
złapać cię za rękę
za­nim na­pisałeś os­tatni
pożeg­nalny list

wiem
że śmierć
można człowieko­wi przynieść
tak na co dzień - 

w zim­nym spojrzeniu

kiedy trze­ba było
pod­pa­lić swoją duszę 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 kwietnia 2017, 19:47

jeśli jesteśmy tu, by żyć

"- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi"
- E. E. Schmitt.

wpleć mi między palce
najlżej­sze z uderzeń twojego
serca
bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 14:13

między wierszami mogę tylko o sobie zapominać

a ty 
znaj­dziesz mnie przecież
z naręczem błękitu
wyśnionym pod złamanym
skrzydłem
nocy

i dłońmi jak źródło
co płyną strugą pod zgasłą
gwiazdę two­jej łzy

ciszo 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 kwietnia 2017, 12:23

umieram zawsze w trzecim akcie*

dla swo­jego strachu nie od­najdę słów
dla niego mam czte­ry ściany i dwoje
zmęczo­nych oczu
z których co­raz częściej
wra­cam z ob­cym imieniem

by­wam jeszcze
aryt­mią ser­ca ćmy
i światłem klęczącym
pod twoim oknem
w noc bez­domną jak deszcz

* eyesOFsoul 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 kwietnia 2017, 21:49

***

"Jeśli to była śmierć, to przychodziła szyb­ko i łagod­nie,
niemal w sposób pełen miłości."
- M. Haushofer

wier­sze piszą samobójcy
sa­mobójcy i obłąkani
szu­kający bra­kujące­go uderzenia
ser­ca
w krop­li ro­sy
bieli no­cy zadzierzgniętej
pętlą świtu
w ra­mionach dru­giego człowieka

szu­kaj mnie
tam gdzie można przej­rzeć się we łzie
której nikt nie wypłakuje 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 kwietnia 2017, 11:37
truman

"Jeśli tes­ta­ment - to z liści, a pom­nik jeśli - z płomienia. " K. K. Baczyński. - www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 września 2017, 15:59truman do­dał no­wy tek­st ***

12 września 2017, 15:49truman sko­men­to­wał tek­st ***

9 września 2017, 00:39Nölle sko­men­to­wał tek­st ***

9 września 2017, 00:36Nölle sko­men­to­wał tek­st jeśli jes­teśmy tu, by [...]

6 lipca 2017, 18:47truman sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

6 lipca 2017, 18:36truman sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

6 lipca 2017, 18:25truman sko­men­to­wał tek­st nag(ość)

5 lipca 2017, 09:22natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st wyliczanka

3 lipca 2017, 17:24truman sko­men­to­wał tek­st wyliczanka

3 lipca 2017, 01:09Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st wyliczanka