truman

56 tekstów – auto­rem jest tru­man.

***

być zmierzchem
co klęka pod ołtarzem dni
jak ran­ny ptak
szu­kający trze­potu skrzy­deł
w ludzkich sercach

na­sionem w pier­si ziemi
które roz­kwit­nie drzewem
pod­trzy­mującym niebo
jak perłę
w ko­ronie two­jej
zwyczajnej
codzien­nej miłości

* mamie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 maja 2017, 21:24

krótki wiersz o spóźnieniach

odkąd nikt nie zdążył
złapać cię za rękę
za­nim na­pisałeś os­tatni
pożeg­nalny list

wiem
że śmierć
można człowieko­wi przynieść
tak na co dzień - 

w zim­nym spojrzeniu

kiedy trze­ba było
pod­pa­lić swoją duszę 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 kwietnia 2017, 19:47

jeśli jesteśmy tu, by żyć

"- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi"
- E. E. Schmitt.

wpleć mi między palce
najlżej­sze z uderzeń twojego
serca
bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 14:13

między wierszami mogę tylko o sobie zapominać

a ty 
znaj­dziesz mnie przecież
z naręczem błękitu
wyśnionym pod złamanym
skrzydłem
nocy

i dłońmi jak źródło
co płyną strugą pod zgasłą
gwiazdę two­jej łzy

ciszo 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 kwietnia 2017, 12:23

umieram zawsze w trzecim akcie*

dla swo­jego strachu nie od­najdę słów
dla niego mam czte­ry ściany i dwoje
zmęczo­nych oczu
z których co­raz częściej
wra­cam z ob­cym imieniem

by­wam jeszcze
aryt­mią ser­ca ćmy
i światłem klęczącym
pod twoim oknem
w noc bez­domną jak deszcz

* eyesOFsoul 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 kwietnia 2017, 21:49

***

"Jeśli to była śmierć, to przychodziła szyb­ko i łagod­nie,
niemal w sposób pełen miłości."
- M. Haushofer

wier­sze piszą samobójcy
sa­mobójcy i obłąkani
szu­kający bra­kujące­go uderzenia
ser­ca
w krop­li ro­sy
bieli no­cy zadzierzgniętej
pętlą świtu
w ra­mionach dru­giego człowieka

szu­kaj mnie
tam gdzie można przej­rzeć się we łzie
której nikt nie wypłakuje 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 kwietnia 2017, 11:37

***

"ubo­ga jes­tem - 
mam tyl­ko ciało"
H. Poświatowska

dla ciebie os­tatnia zi­ma
te­go ro­ku
poez­jo

co niebo samotne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 lutego 2017, 10:59

imipramina

a we mnie

jest tyl­ko pęknięte drzewo

które­mu próbuję na­dać życie
krwią
roz­dra­paną do białości

do­tykiem zbyt cichym
by nie za­pom­nieć

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 stycznia 2017, 18:16

***

"bądź przy mnie blisko
bo tyl­ko wtedy
nie jest mi zimno"

-H. Poświatowska

po­dob­no nadzieja umiera
ostatnia

nie wiem

może nie byłeś niczyją
nadzieją

kiedy za­miast imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 stycznia 2017, 19:52

***

"Wys­tar­czy tyl­ko się uśmie­chać, by uk­ryć zra­nioną duszę,
i nikt na­wet nie zauważy, jak bar­dzo cierpisz"

-Ro­bin Williams

sa­mot­ność jest świecą
za­palaną każdej łzie
tęskno­ta - ćmą co krwawi
na ustach
twoim milczeniem

mogłabyś czy­tać ciszę
z moich dłoni

wte­dy poez­ja byłaby dot­knięciem
powiek
a śmierć tylko
na­daniem imienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 stycznia 2017, 22:24
truman

"Jeśli tes­ta­ment - to z liści, a pom­nik jeśli - z płomienia. " K. K. Baczyński. - www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 maja 2017, 21:08truman sko­men­to­wał tek­st zaćmienie

8 maja 2017, 22:05truman sko­men­to­wał tek­st Zaczęło mi to wi­sieć, [...]

6 maja 2017, 22:55truman sko­men­to­wał tek­st Podmuch

6 maja 2017, 22:18truman wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

6 maja 2017, 22:12truman sko­men­to­wał tek­st Podmuch

6 maja 2017, 22:00truman sko­men­to­wał tek­st Moje us­ta zaczy­na i [...]

2 maja 2017, 20:19truman sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach

2 maja 2017, 18:33PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach

30 kwietnia 2017, 09:19Papużka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach

29 kwietnia 2017, 20:56[...] sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach