truman

53 teksty – auto­rem jest tru­man.

między wierszami mogę tylko o sobie zapominać

a ty 
znaj­dziesz mnie przecież
z naręczem błękitu
wyśnionym pod złamanym
skrzydłem
nocy

i dłońmi jak źródło
co płyną strugą pod zgasłą
gwiazdę two­jej łzy

ciszo 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 12:23

umieram zawsze w trzecim akcie*

dla swo­jego strachu nie od­najdę słów
dla niego mam czte­ry ściany i dwoje
zmęczo­nych oczu
z których co­raz częściej
wra­cam z ob­cym imieniem

by­wam jeszcze
aryt­mią ser­ca ćmy
i światłem klęczącym
pod twoim oknem
w noc bez­domną jak deszcz

* eyesOFsoul 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 kwietnia 2017, 21:49

***

"Jeśli to była śmierć, to przychodziła szyb­ko i łagod­nie,
niemal w sposób pełen miłości."
- M. Haushofer

wier­sze piszą samobójcy
sa­mobójcy i obłąkani
szu­kający bra­kujące­go uderzenia
ser­ca
w krop­li ro­sy
bieli no­cy zadzierzgniętej
pętlą świtu
w ra­mionach dru­giego człowieka

szu­kaj mnie
tam gdzie można przej­rzeć się we łzie
której nikt nie wypłakuje 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 kwietnia 2017, 11:37

***

"ubo­ga jes­tem - 
mam tyl­ko ciało"
H. Poświatowska

dla ciebie os­tatnia zi­ma
te­go ro­ku
poez­jo

co niebo samotne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 lutego 2017, 10:59

imipramina

a we mnie

jest tyl­ko pęknięte drzewo

które­mu próbuję na­dać życie
krwią
roz­dra­paną do białości

do­tykiem zbyt cichym
by nie za­pom­nieć

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 stycznia 2017, 18:16

***

"bądź przy mnie blisko
bo tyl­ko wtedy
nie jest mi zimno"

-H. Poświatowska

po­dob­no nadzieja umiera
ostatnia

nie wiem

może nie byłeś niczyją
nadzieją

kiedy za­miast imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 stycznia 2017, 19:52

***

"Wys­tar­czy tyl­ko się uśmie­chać, by uk­ryć zra­nioną duszę,
i nikt na­wet nie zauważy, jak bar­dzo cierpisz"

-Ro­bin Williams

sa­mot­ność jest świecą
za­palaną każdej łzie
tęskno­ta - ćmą co krwawi
na ustach
twoim milczeniem

mogłabyś czy­tać ciszę
z moich dłoni

wte­dy poez­ja byłaby dot­knięciem
powiek
a śmierć tylko
na­daniem imienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 stycznia 2017, 22:24

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:15

krótki wiersz o przemocy

po­wiedz ja­kie niebo
miał twój świat

za­nim zno­wu zam­knąłeś go w pięści 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2017, 10:59

***

mógłbym być wiat­rem
co ga­si światło w twoich łzach

blis­kością ja­ka dojrzewa
na krawędziach ust
którą bie­rze się w dłonie
jak ciepły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 grudnia 2016, 14:10

truman

"Jeśli tes­ta­ment - to z liści, a pom­nik jeśli - z płomienia. " K. K. Baczyński. - www.facebook.com/modlitwadodeszczu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 21:27truman sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 20:47PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 10:55truman sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 08:10PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

21 kwietnia 2017, 22:21truman sko­men­to­wał tek­st ***

21 kwietnia 2017, 17:44PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st ***

18 kwietnia 2017, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st umieram zaw­sze w trze­cim [...]

18 kwietnia 2017, 19:41truman sko­men­to­wał tek­st ***

17 kwietnia 2017, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st ***

17 kwietnia 2017, 20:49Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***